8

Lakosturica

65 / 100

La Kosturica és un projecte agroecològic de producció i distribució d’hortalisses que intenta forjar una alternativa al model agroalimentari actual.