SEO

Què és el SEO?

Search Engine Optimization és optimitzar un lloc web perquè aparegui en les primeres pàgines de resultats de Google de manera orgànica quan es fa una cerca relacionada amb el contingut d’aquest lloc web.
Més del 90% de les persones que busquen en Google miren els resultats en la primera pàgina i si no està el que busquen, canvien la frase de la seva buscada en comptes d’anar a la segona pàgina i també moltes persones no cliquen en els anuncis que salin a dalt del tot. A les persones els agraden més els resultats orgànics. 
Què són els resultats orgànics:
Són els resultats que apareixen en la pàgina de resultats de Google de manera orgànica i natural (sense pagar) quan es fa una cerca.

undraw maker launch crhe min - codalista

Què és el SEO local?

El SEO local és optimitzar la presència en línia d’un negoci en les cerques locals rellevants per a atreure més clients. Els resultats que apareixen en forma de mapa a dalt del tot quan es fa una cerca local són gràcies al SEU local.
Google My Business
És l’entrada per a fer un SEU local. Google my business es refereix a tenir un espai d’un negoci en Google Maps i que aparegui quan es realitza una cerca local del nom del negoci.

undraw directions x531 min - codalista

Els beneficis del SEO i del SEU local:

1

Visibilitat

Aconseguir més visites sense haver de pagar anuncis.

2

Brànding

Crear una marca professional i coneguda per internet.

3

Confiança

Aparèixer en les primeres pàgines de Google dona als usuaris més confiança.

4

Créixer

Les pàgines amb posició en Google es poden utilitzar per a donar força i coneixement a altres noves pàgines.

5

Present

Tenir informació precisa i actualitzada de l’empresa.

6

Vendes

Usar Maps com un canal de captar clients cap a la web.

undraw pair programming njlp min - codalista

Demana la teva demo gratis